Идеология

Wonderful Wildness

The Summoning Of Ancient Battle Spirit Of Great Race

I summon the ancient forgotten
Battle Spirit of my nation –
Arise from the depth of ages,
Return from benighted times!
Seize souls of my bloodbrothers,
Make us valiant and ruthless,
Teach us to fought, help us to win!
I summon pristine spirit,
Spirit of war pride and glory,
Spirit of thousand battles
Power of ancestors’ swords!
I pray for the Gods of war –
Mighty Volh and great Perun,
I call might of heathen land,
Shadows of the battlefields
Of my Motherland!
Lead us against those aliens
For whom there’s no place
In our sacred lands,
Help us to burn them down
To trample and to fear them to shreds
Give our Race power over the whole world!

True Sacred War

I ride a snowy land
Strongly Holding in the hand my sword
Which sows death and destruction
Defending the supremacy of my Race.
Sacred war has begun
Hate and contempt, which overfilled me
Now are revealing –
They aim my weapon at my enemies body
Frost of our winters retain our fighting spirit,
Spirit of great Race and our forefathers
And we’re born for victory
In this True Sacred War! I see blood on the snow –
It’s my blood, which was shed
For the sacred struggle...
And I know, if I fall and never rice again,
Hands of those, who follow me
Will take my sword...
And our aim will be achieved,
And we’ll gain the Victory!

Агонь у начы (mp3)

Цемра зноў аб’яла сусвет –
Крэпка ноч над зямлёй стаіць,
Але, запалена Валхвамі,
Вогнішча ў гушчары гарыць.
Зноў жыве агонь святы,
Ён наш сімвал з веку ў век.
І, як сонца ў цёмным лесе,
Ён праз цемру свеціць мне.
Бачу, Сокал к нам злятае,
Птушка з Iрыю – Рарог,
Гэта зноў ахвяру прыме
Наш Семаргле-Агнябог!
Зноў запалены ахвярны агонь,
І, як многа год таму,
Загартоўваю я сякеру і меч,
Распачаць каб за праўду вайну.
Водблескі ад жывога агню
Зноў гараць на твары маім
Старажытны я полымя знак
На шчыце намалюю сваім –
Гэта свастыкі вогненны крыж,
Гэта сімвал маіх Багоў,
Гэта Маці-Зямлі моц,
Гэта вера маіх Дзядоў!
Калаўрата сімвал з намі
Зноў раз мноства сотняў год
Шлях барацьбы ён нам асвятляе,
Па якому подзе народ.
Ачышчальнымагнём мы пройдзем
Па прасторы роднай зямлі,
Іншаверцаў ды іншародцаў
Мы патопім у іхняй крыві!
І запяем мы Багам старым славу,
У пцшчах святых мы запалім агні,
Зноў мы блюсці танем законы Праві,
Як нам вучылі старыя валхвы.
У вогнішча кінем ахвяру, і да Сваргі
Уздымецца полымя нашых агнёў...
Вогенны крыж ганарліва на сцязе –
Знак аб’яднання арыйскіх радоў!
Сцяг гэты з сімвалам веры і праўды
Уздыме увысь мой магутны народ,
І з дапамогай Багоў нашых слаўных
Зноў мы падымемся ў новы паход!

Знак Ваўка (mp3)

Глядзі навокал – сляды на снезе
Кіпцюроў крывавых тваіх братоў...
Куды вядуць сляды звера –
У логава наві, у норы цемры.
Прыйдзі да нас, стань ваўком
Тачы кіпцюры – рыхтуй зброю!
Пачуй наш вой з лясоў паганскіх,
Глас помсты, крык злосці,
Прымі аблічча прапродка-звера,
Выскалі іклы, апрані знак Ваўка!
Выйдзі з рабства чужых “пісанняў”,
Успомні продкаў, скінб ярмо,
Пасей жудасць сярод хілых,
Нясі нянавісць, ратуй Расу...
Знак Ваўка, сімвал рода,
Зноў накрэслены ў нашых душах,
Знак Ваўка, сімвал рода,
Зноў накрэслены ў тваёй душы!
Пад знакам Ваўка ў дзікім паляванні ўначы --
Наш шлях да жорсткай помсты, да святой вайны!
Месяца святло нас кліча зноў ваўкамі стаць –
Глядзі, як у цемры нашы вочы злым агнём гараць.
Пачуўшы пах крыві, мы ў змроку крочым скрозь гушчар –
У воўчай скуры, дзеці лесу, ў пошуку ахвяр.
У душы статку пад абліччам звера
Жах нясем!

Песнь Славы (mp3)

Прилетела к нам Птица вещая
Перьем золотым озарила ночь,
Села на дерево, стала песню петь
О веках былых грозных битв и сечь.
Песнь правдивую о Руси.
Предку нашему, Арию отцу,
Дал Сварог святой на века завет –
Дети мы Богов, победим весь свет.
Растопчем врагов, чтобы Русь сберечь.
Так услышь, потомок, песню Славы,
Держи в сердце своём Русь,
Которая есть и пребудет землёю нашей,
Вспомни о том, как сражались
С врагами отцы наши,
Сколько раз обнажали мечи
И отражали врагов от своей земли,
Ибо сильны были вожди
Ариевых родов славян
Как после питья солнечной сурьи!
И вот гром загремел во Сварге синей –
Это мы, словно соколы, летели на врагов,
Гремя не перьями, а мечами новыми.
Вёл Дажбог наши рати и конницу
И кудесники чудо творили –
Ставали из поднятых к небу перстов
Небесные рати и ввергали в могилу врагов,
Летела к нам на помощь Матерь Сва
И била крыльями врагов наших.
И летела в небо Перуница,
И несла рог славы она,
Что даётся лишь самым достойным –
И мы выпили рог тот до дна
В тот день жертву Богам принесли мы –
Жертвою той были враги,
И погибли б мы в битвах тех лютых.
Если б не были едины мы!
Слава Богам нашим!
И земле наших предков – Руси!
Не отрекайтесь от неё, не забывайте,
Здесь кровь свою лили отцы.
Племя к племени станем, род к роду,
Сохраним свою силу в бою,
Здесь умрём, но назад не отступим,
Чтоб сберечь нам Отчизну свою!
Вот и сейчас идёт в земли наши
Великое множество иных народов
И не должны мы быть мирными,
И не должны мы просить о помощи,
Ибо она в мышцах наших
И на концах наших мечей,
И ими мы будем сечь врагов!

... My Bride (Queen Of My Heathen Forest)

Sorceress – queen of my pagan lands
Shrouded in fog crowns of the trees
Darkness is thickening at the foot of wood
You’d called me – and I came.
I’m standing by your throne,
I’m resting upon your legs,
I’m your defender, my Bride,
And I’m ready to fight for you.
Look around – your foresthrone is ignited
To kill you by those, who are against us.
They don’t believe in your might
Now it’s my turn to shield you
They don’t realize your vigour and power
Poor people, forgotten the prophecies of Ancient!
Those who can’t even read
Magic signs in scrolls
They can’t resist my Bride!..
Sorceress, my bride, I’m forever with you.
I’m your King and you my Queen,
I’m your defender you’ve chosen me
And together we’ll annihilate them!

Зов Матери-Природы

В тишине холодной ночи
Грустный голос я услышал…
Странный зов тот, полный боли,
Мне принёс скиталец ветер
Из лесов бескрайних, тёмных,
Ото всех укрывших тайну…
Дождь, как чьей-то беды слёзы,
Продолжает капать с неба,
Шум его, как чей-то голос,
Вновь зовёт меня в дорогу…
Я иду сквозь чащу леса.
В шуме листьев слыша звук тот,
Ища то, что меня кличет.
Чтоб понять, о чём всё плачет.
Я нехоженой тропою
Вглубь стремлюсь седой дубравы.
Больше сил нет, опускаюсь
У подножия деревьев.
Среди вечных мхов, опавших листьев
Лес берет меня в объятья,
Чтобы мог понять я, чей же
Долгий зов мой слышал разум,
Чтобы мог постичь я Знанье…
Корни, травы, ветви, листья
Прорастают через тело,
Протыкают грудь и руки –
И теперь и я – часть леса,
Часть Природы – то, чем должен быть я,
То, чем был я в веках давних.
Девять вечных дней лежал я,
Весь окутанный ветвями,
Постигая тайны леса,
Слушая заветный голос.
Девять вечных ночей муки –
Через боль приходит Мудрость…
С ней приходит Пониманье
Потаённых сторон жизни и
Голосов Природы дикой.
Снова матушка-Природа
Кличет нас – детей, забывших
Сумрак чащ родного леса,
Нас зовёт под сень деревьев
К дикой красоте, таящей
Древность тайны Мирозданья.
Снова Матушка-Природа
Очаровывает, манит,
Пробуждает спящий разум,
Чтобы стать сверхчеловеком,
Гордым властным сыном Леса,
Знания веков впитавшим…
Множество людей давно уж
Для Природы – лишь обуза,
Глупый сброд, тот, что уступит
Вскоре ей. В жестокой схватке
Ей помогут те, кто слышал
Тайный зов, кто познал Мудрость,
Боги новые, Сверхлюди,
Те, что были частью Леса…
День возмездия грядёт!..